KULTRA! - Mezi Skyllou a Charybdou

by KULTRA!

/
 • Record/Vinyl + Digital Album

  LP rožnovského dnb-punku, limitovaný náklad 300 ks.
  Možnost objednávky na dobírku emailem: malariepunk@seznam.cz

  Vinyl LP, limited edition 300 pcs, insert with lyrics in Czech and English

  Includes unlimited streaming of KULTRA! - Mezi Skyllou a Charybdou via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 2 days
  edition of 300  2 remaining

    $13 USD

   

 • Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  Purchasable with gift card

    $3 USD  or more

   

1.
2.
3.
4.
02:27
5.
6.
7.
03:30
8.
01:28
9.
10.
03:19

about

Kultra! z Rožnova pod Radhoštěm se v roce 2013 reinkarnovala v podobě tria Vaant (zpěv), Trek (basa, zpěv) a Kill (kytara, zpěv), kterým sekunduje softwarový bubeník a sampler. Po pětipísňovém demu z roku 2014 přišel čas na plnohodnotnou desku. Koncem minulého roku si pánové pozvali do své zkušebny trenčínského mistra zvuku Miša Reviláka a společně (za psychicko-fyzické podpory několika přátel) nahráli 10 skladeb oscilujících mezi punkem, drum'n'bassem a dubem, které daly prostor osobitým textům. Finální zvuk deska dostala v Mišově domácím studiu v Trenčíně, obal desky zdobí dva snímky z díla světoznámého mistra fotografie Jindřicha Štreita. LP Mezi Skyllou a Charybdou vychází 21. dubna 2017 v předvečer Dne Země pod mírně zavádějícím katalogovým číslem MR 0045 na značce Malarie Records ve spolupráci s Cultburger Records a FFUD Records.

credits

released April 21, 2017

license

tags

about

malarie Valašská Bystřice, Czech Republic

Estabilished in 1990. Around 200 releases mainly on vinyl or cassetes. Bands Telefon, Innoxia Corpora, 19 Wiosen, Wollongong, Cathead, Antichrist, Battle Of Disarm, Forca Macabra, Severed Head Of State, Extinction Of Mankind, Zabloudil, Midi Lidi, Ewa Braun..... ... more

contact / help

Contact malarie

Streaming and
Download help

Redeem code

Track Name: Scény ve scéně
Scény ve scéně

Tak se mi zdá, že pravidla a klišé a jistoty
jsou přímo uvnitř hlavy a ne mimo ni
Snadné je krmit – snadnější je přežvykovat!
Zaprodanci! Odsoudili jsme se sami

Štěpíme jádro na malé části
scény ve scéně, ode zdi ke zdi
štěpíme jádro různými směry
že už ani nevíme, který je který

Já stále slyším, co říkáš
pokud si slova mají zachovat svůj význam
vznešené soudy a přísné tresty
zaseté lži, musíme projít testy

Není důvod, stále něco omlouvat
není se komu z čeho zpovídat
není se za co stydět
není důvod se kát


Scenes within the Scene

It seems to me that the rules and clichés and certainties
are right inside our heads, not outside
It's easy to feed - it is easier to chew!
Sell-outs! We have condemned ourselves

We split the core into small pieces
scenes within the scene, from one extreme to another
We split the core into so many directions
that we don't even know which is which

I can still hear what you're saying
if words are to retain their meaning
lofty verdicts and severe punishments
lies sown, we must pass the tests

There is no reason to keep apologizing
There is no reason to confess to anyone
There is nothing to be ashamed of
There is no reason to repent
Track Name: Ráj hned teď
Ráj hned teď

Jsou slova, která pálí jako oheň a pak
se rozhoří a vzplanou jako papírový drak
Je ruka, která hladí, je citlivá jak mráz,
ten chlad se tělem plazí, střízlivý pod obraz

Jsou oči, které slídí, a beznaděj je cíl
a samy sebe vidí jako ty, co šíří mír
Jsou sliby, jež se stvrdí v přátelském objetí
a matkám jejich syny už nikdy nevrátí

Čím je blíž, tím dál se zdá
ráj hned teď!
a teď hned ráj!

Čím dál víc je cítit strach,
že ráj hned teď
je pouhý klam


Paradise Right Now

There are words that burn like fire and then
they burst into flames like a kite
there is a hand that caresses, it's sensitive as frost,
the cold crawls through the body, sober under the table

There are eyes that prowl, and hopelessness is the goal
they view themselves as those who dispense peace
There are promises confirmed in a friendly hug
Never to return sons to their mothers

The closer it is, the farther it seems
Paradise now!
Paradise right now!

The fear is growing ever bigger,
That the instant paradise
is just a deception
Track Name: V čele se Stranou
V čele se Stranou

Když se tenkrát pohly ledy,
člověk plný naděje,
myslel jsem si, že se věci změní,
že svinstvo vyhnije

Zdálo se, že se vzduch dá dýchat
zdání klame a chce se říct
dál se dusím a musím přiznat,
nádech - výdech z plných plic

Když se tehdy zvedl vítr
naděje, že se zdi vyvrátí,
vzala za své, základy jsou pevné
nostalgie, ta se neztratí

Už mi řekli, jak se dýchá
jak se doufá, jak se sní,
jak se historie znovu opakuje,
jak se znovu naplní

Dnes mi řekli, jak mám myslet
o čem mluvit, o čem snít,
kterou roli v týhle komedii sehrát,
smysl textu naplnit

Ideály v srdci zabít
zapomenout, vymazat
vzít to zpět a jednou zakázané věci
zase znovu zakázat

Stejné mozky, stejné ruce
starý obraz malují
Na plátno, kde se místo barev slzy
spolu s krví spojují

Už mi řekli, jak mám myslet
a tak myslím a přemýšlím
o ideálech jedné revoluce
naplněné pokrytectvím

Přesto tu stojím a kroutím nevěřícně hlavou
Směju se tričkám s Che Guevarou
Vzteky pláču, až mi slzy zaschnou
Žádnou revoluci v čele se Stranou

Volným pádem stoupám vzhůru
dolů až na dno, kde se znovu odrazím
cestou známou, cestou vzdoru
znovu stěnu hlavou prorážím

Plamen zhasl a tma se vtírá
krev na rukou zůstává
stejných soudců, stejných katů
stejných fízlů bezmála

Stejné mozky, stejné ruce
starý obraz malují
Na plátno, kde se místo barev slzy
spolu s krví spojují

Už mi řekli, jak mám myslet
a tak myslím a přemýšlím
o ideálech jedné revoluce
naplněné pokrytectvím

Přesto tu stojím a kroutím nevěřícně hlavou
Směju se tričkám s Che Guevarou
Vzteky pláču, až mi slzy zaschnou
Žádnou revoluci v čele se Stranou


Led by the Party

When the ice broke back then,
people full of hope,
I thought that things would change
and the shit would rot out

It seemed that the air could be breathed
But appearances can be deceptive
I suffocate and I must admit,
breath – exhale, from the top of my lungs

When the wind blew up back then
The hope that the walls would fall down,
died a death, the foundations are solid
nostalgia won't just disappear

I have been told how to breathe
How to hope, how to dream,
how history repeats itself,
how it comes true again

Today they told me how to think
What to talk about, what to dream about,
which role to play in this comedy,
to come up to expectations

to kill ideals in my heart
to forgot, to erase
to take it back and forbid again
things once forbidden

The same brains, the same hands
Keep painting the old picture
On a canvas where instead of colours
tears merge with blood

I have been told how to think
so I think and wonder
about the ideals of a revolution
filled with hypocrisy

Yet here I stand, shaking my head in disbelief
Laughing at those Che Guevara T-shirts
Furious, I cry until my tears get dry,
No revolution led by the Party

I am rising up in a free fall
down to the bottom where I take off again
I know the way, the way of defiance
Breaking through the wall with my head again

The flame has gone out and darkness creeps in
The same hands stained with blood
the same judges, the same executioners
the same cops

The same brains, the same hands
Keep painting the old picture
On a canvas where instead of colours
tears merge with blood

I have been told how to think
so I think and wonder
about the ideals of a revolution
filled with hypocrisy

Yet here I stand and shake my head in disbelief
Laughing at the T-shirts with Che Guevara
Furious, I cry until my tears get dry,
No revolution led by the Party
Track Name: Strach
Strach

Strach ukrytý za rohem
ukrytý za rohem, kde dříve stával vrah
strach umlčen smíchem
umlčen smíchem
chlebem a vínem
bratrstvím alkoholu

Strach z podání ruky
podání ruky
podání nepříteli na důkaz vlastní odvahy
a strach co bude dál
co bude dál
kdo je tam, kdo je tam

Strach ze sebe sama
tady, ve tmě, sám a nahlas
tady, ve tmě, sám a nahlas

Strach ukrytý za rohem
kde dříve stával vrah
strach umlčen smíchem
bratrstvím alkoholu

Strach z podání ruky
podání ruky
podání nepříteli na důkaz vlastní odvahy
a strach co bude dál
co bude dál
kdo je tam, kdo je tam

Strach ze sebe sama
tady, ve tmě, sám a nahlas
tady, ve tmě, sám a nahlas

Strach přetvořil naše smysly
tady, ve tmě, sám a nahlas
tady, ve tmě, sám a nahlas
tady, ve tmě, sám a nahlas


Fear

Fear hidden round the corner
hidden round the corner,
where a killer used to stand

Fear silenced by laughter,
silenced by laughter, bread and wine
by brotherhood of alcohol

Fear of handshake
with an enemy in proof of our courage
Fear of what will happen next
Who's there? Who's there?

Fear of ourselves
Here, in the dark, alone and aloud

Fear hidden round the corner
hidden round the corner
where a killer used to stand

Fear silenced by laughter,
silenced by laughter, bread and wine
by brotherhood of alcohol

Fear of handshake
with an enemy in proof of our courage
fear of what will happen next
Who's there? Who's there?

Fear of ourselves
Here, in the dark, alone and aloud

Fear has transformed our senses
Here, in the dark, alone and aloud
Here, in the dark, alone and aloud
Here, in the dark, alone and aloud
Track Name: Zákon džungle
Zákon džungle

My se neptáme, my vám neodpovíme
my se neptáme, my prostě berem
jsou to naše dny s vaším vyřazeným dechem
my se neptáme, my prostě žerem


A tobě nezbývá, než si dávat sakra bacha
tobě nezbývá..

Tohle je zákon džungle
musíš se okamžitě
Tohle je zákon džungle
rozloučit okamžitě

A kradmé pohledy pak nakradly, co mohly
I Dalího se ptali, zda má dáti, dal
Mechanismus zlodějny a jeho perfekcionista
malá domů, konečně hodně velká

Pak stroje nastoupí, trochu na cit skoupí,
stroje nastoupí..

Tohle je zákon džungle …

A kradmé pohledy pak nakradly, co mohly
I Dalího se ptali, zda má dáti, dal?
Mechanismus zlodějny a jeho perfekcionista
Malá domů, konečně hodně velká


The Law of the Jungle

We do not ask, we never respond
we do not ask, we just take
these are our days to get you winded
we do not ask, we just gorge

And you have no choice but to watch out
you have no choice

This is the law of the jungle
you must immediately
This is the law of the jungle
immediately say your goodbyes

Furtive glances then stole what they could
Even Dali was asked about his debit/credit sides
The mechanism of thievery and its perfectionist
back pass, finally a good one

Then machines line up, a bit stingy with emotions,
machines line up

This is the law of the jungle
you must immediately
This is the law of the jungle
immediately say your goodbyes

Furtive glances then stole what they could
The mechanism of thievery and its perfectionist

We just gorge
Track Name: Pragmatici + Sever proti Jihu
Pragmatici / Sever proti Jihu

Hledím a povídám si pro sebe
že vesmír asi bude plný
že vesmír je plný party SNB
kde hlasy třímá divný sílo-tupý

Když vlastní zde prodáváme svobodu
za kolik zlatých, kolik si najdem důvodů

Půjdem zase odevzdaně k odvodu
a zastrčíme za sebou tu závoru
za pohodlí, náš klid a pásku přes oči
nás pragmatici jednou jistě naučí

Kdo komu pomáhá?
Kdo koho okrádá?
Zabodnutý pohled v zádech
Jediná zbraň a rána kape

Kdo komu pomáhá?
Kdo koho okrádá?
S hlavou v písku bez starosti
Buď bez starosti!

Kdo komu pomáhá?
Kdo koho okrádá?
Zabodnutý pohled v zádech
Jediná zbraň

Zatmění slunce, zatmění mozků
Nebude vítězů
Jen polámané nohy, ruce
Zatmění mozků, zatmění slunce
Nebude poražených
Jen polámané stromy, duše

Hledím a povídám si pro sebe
že vesmír je plný party SNB
když vlastní zde prodáváme svobodu
za kolik zlatých, kolik si najdem důvodů

Půjdem zase odevzdaně k odvodu
a zastrčíme za sebou tu závoru
za pohodlí, náš klid a pásku přes oči
nás pragmatici jednou jistě naučí

Kdo komu pomáhá?
Kdo koho okrádá?
Odrážet se od těch druhých
Prohnou se kolena

Kdo komu pomáhá?
Kdo koho okrádá?
Přeskakuj mrtvoly!
Přeskakuj rychleji!

Kdo komu pomáhá?
Kdo koho okrádá?
Přeskakuj mrtvoly!
Zabodnutý pohled v zádech
Jediná zbraň

Zatmění slunce, zatmění mozků
Nebude vítězů
Jen polámané nohy, ruce
Zatmění mozků, zatmění slunce
Nebude poražených
Jen polámané stromy, duše


Pragmatists / North against South

Staring, I say to myself
that the universe must be full
that the universe must be full of National Security Corps
where the vote are wielded by the strange blunt-force-man

Selling our own freedom here
For how much gold?
How many reasons would we find?
We will go back to the draft board devotedly
And bolt the door
for comfort, our peace and blindfold
The pragmatists will certainly give us some lessons

Who helps who?
Who robs who?
Eyes stabbed in the back
The only weapon and the wound weeps

Who helps who?
Who robs who?
With your head in the sand, no worries!
Don't worry!

Who helps who?
Who robs who?
Eyes stabbed in the back
The only weapon

Eclipse of the Sun, eclipse of the brains
There shall be no winners
Just broken trees, souls
Eclipse of the brains, eclipse of the Sun
There shall be no losers
Just broken legs, arms

Staring, I say to myself
that the universe must be full
that the universe must be full of National Security Corps
where the vote are wielded by the strange blunt-force-man

Selling our own freedom here
For how much gold?
How many reasons would we find?
We will go back to the draft board devotedly
And bolt the door
for comfort, our peace and blindfold
The pragmatists will certainly give us some lessons

Who helps who?
Who robs who?
Taking off from the others
Knees get bent

Who helps who?
Who robs who?
Jump over the corpses!
Jump faster!

Who helps who?
Who robs who?
Jump over the corpses!
Eyes stabbed in the back
The only weapon

Eclipse of the Sun, eclipse of the brains
There shall be no winners
Just broken trees, souls
Eclipse of the brains, eclipse of the Sun
There shall be no losers
Just broken legs, arms
Track Name: Jako nula
Jako nula

Jako nula, jako zero

Jako nula, jako zero
Stojím zase na začátku
Dělám stále stejný error

Ani vlevo, ani vpravo
Potom ke konci vždy pozpátku
Beznadějný neznaboh

Další povyk, další bouře
Máme další koncept ráje
Máme od něj nové klíče

Zase jako pitomci teď dostáváme další lekci,
Zase jako pitomci teď
Zase jako pitomci teď
Zase jako pitomci teď dostáváme další lekci
Jednu malou jistotu, co znejistí nás

Kde mám přestat? kdy mám začít?
Kdy mám přestat věřit víře
Další koncept ráje
od něj klíče

Jako nula, jako zero
Jako nula, jako zero
Jako nula, jako zero


Like Nobody

Like nobody, like zero
I am back at the beginning
Doing the same old error

Neither left nor right
Then, always backwards at the end
A hopeless infidel

Another ruction, another storm
We have another concept of paradise
We have new keys to it

Again, like morons now we learn another lesson,
Again, like morons now
Again, like morons now
Again, like morons now we learn another lesson
One little certainty to make us uncertain

Where do I stop? When do I begin?
When should I stop believing the belief?
Another concept of paradise
The keys to it

Again, like morons now we learn another lesson,
Again, like morons now
Again, like morons now
Again, like morons now we learn another lesson
One little certainty to make us uncertain

Like nobody, like zero
Like nobody, like zero
Like nobody, like zero
Track Name: Klon
Klon

Zase další způsob jak dostat se nám pod kůži
Bůh je mrtev!
Stejně už v nás nevěřil

Nové jablko a nový svár
Nový stvořitel a nový ráj

Nekonečná cesta spěje ke svému konci
Bůh je mrtev!
Ale ještě bych to ověřil…
Ten, co má skončit na kříži
Už zase jednou vykročil
Čerstvou stopu zavětřil
A sbírá duše ze všech sil

Zase další způsob, jak dostat se nám pod kůži


Clone

Just another way to get under our skin
God is dead!
He didn’t believe in us anyway

A new apple and a new strife
A new creator and a new paradise

The endless journey’s coming to an end
God is dead!
But still, I would check it out
The one who’s supposed to end up on the cross
has set out for the journey once again
caught a hot scent
He collects souls with all his might

Just another way to get under our skin
Track Name: Mezi Skyllou a Charybdou
Mezi Skyllou a Charybdou

To, co dál jedni běžně nazývají rájem
Pro druhé peklem zdá se být
Nepřítel přítel nepřítele
Časovaná bomba tik, tak, tik...

Znovu a znovu se nám otvírají staré rány
Zatracený čas
ztracený čas
zatracení
Ani nestíháme zhojit dávné sváry
a je tu další
je tu další

A jeden skok - zase hledím z druhé strany barikády
Její pevnost nutno ověřit, prověřit
Budeme vědět, komu zdáli zvoní tóny hrany
Jen bude těžké tomu uvěřit, uvěřit

Až nás historie chytí za pačesy
Jaký bude výběr?
Charybda moci, Skylla pokušení
A onen všemohoucí, jaksi dosti nemožný,
nemožný

Budem stát mezi
Charybdou moci
A Skyllou pokušení
zatracení

Budem stát mezi
Charybdou moci
A Skyllou pokušení
zatracení


Between Scylla and Charybdis

What some tend to call paradise
Seems to be hell for others
An enemy, a friend of an enemy
Time bomb tick-tock-tick...

Again and again, our old wounds open
Damned time
lost time
Damned
We’re not even able to heal long-ago contentions
and there is yet another one
and there is another one

And a leap - again, I gaze from the other side of the barricade
Its strength needs checking, checking
We will know whom the bell tolls from afar
It’ll be just hard to believe, believe

When history grabs us by the forelock
What would be the choice?
Charybdis of power, Scylla of temptation
And that Almighty somewhat quite impossible,
Impossible

We shall be standing between
Charybdis of power
And Scylla of temptation
Damned

We shall be standing between
Charybdis of power
And Scylla of temptation
Damned

If you like KULTRA! - Mezi Skyllou a Charybdou, you may also like: